zamówienie na:

Usługa wywozu odpadów na rzecz Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. zo.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/11/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 6 maja 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia