zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny samochodu typu śmieciarka dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/21/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia