zamówienie na:

Usługa poligraficzna - wydruk i dostawa naklejek samoprzylepnych do pojemników na odpady dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/33/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: zgodnie z treścią zawiadomienia