zamówienie na:

„Dostawę odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/56/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 26 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Wyniki w treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia