zamówienie na:

Prowadzenie gospodarki smarowniczej instalacji i urządzeń pracujących w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/59/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia