zamówienie na:

Modernizację instalacji waloryzacji żużli poprzez wykonanie instalacji do separacji metali nieżelaznych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/60/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w treści ogłoszenia.