zamówienie na:

Pokrycie spoin obwodowych rur przegrzewaczy SH3 warstwą ochronną

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/9/21
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 26 marca 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawą unieważnienia postępowania jest przepis art. 255 pkt 1) PZP, stosownie do którego Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024311/01 z dnia 2021-03-29 2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - UsługiZamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy nie złożono żadnej oferty.  
Ogłoszenie o zamówieniu (99kB) pdf
Informacja o postępowaniu (316kB) word
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie) (48kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Grzegorz Pieszczyński
Opublikował: Monika Niegoda (18 marca 2021, 14:36:34)

Ostatnia zmiana: Monika Niegoda (29 marca 2021, 12:35:50)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_unieważnienie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30