Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

„Dostawa węgla aktywnego do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/4/21
wartość: poniżej progów UE a powyżej 130 000
termin składania ofert: 19 lutego 2021  10:30

zamówienie na:

„Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/69/20
wartość: powyżej 214 tys. euro
termin składania ofert: 17 lutego 2021  10:00

zamówienie na:

„Usługa Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/67/20
wartość: poniżej 214 tys. euro
termin składania ofert: 8 lutego 2021  10:00

zamówienie na:

Dostawa wodorotlenku sodowego 30% (luz) do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/3/21
wartość: poniżej progów UE a powyżej 130 000
termin składania ofert: 3 lutego 2021  10:00

zamówienie na:

Usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Bydgoszczy- podwykonawstwo

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/2/21
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  10:00

zamówienie na:

Usługa rozwożenia pojemników wraz z ich rozstawieniem

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/1/21
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2021  10:00

zamówienie na:

Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/29/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 4 listopada 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)