Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 lub odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości maksymalnej 25 000 Mg

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/63/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 26 listopada 2020  12:00

zamówienie na:

„Dostawę odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/56/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 26 listopada 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa zamiatarki elewatorowej dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/57/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 25 listopada 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawę koszy ulicznych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/61/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 23 listopada 2020  10:45

zamówienie na:

Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/50/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 16 listopada 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/29/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 4 listopada 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/46/20
wartość: poniżej 214 tyś euro
termin składania ofert: 4 listopada 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawę – leasing operacyjny samochodów typu zamiatarka dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/44/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 29 października 2020  10:00

zamówienie na:

Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczny
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/43/20
wartość: poniżej 214 tyś euro
termin składania ofert: 28 października 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)