Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/35/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa wózka widłowego z zasilaniem gazowym dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/33/17
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Modernizacja linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/23/17
wartość: zamówienie powyżej 209 tyś. euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę oleju napędowego oraz oleju opałowego autocysternami do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/24/17
wartość: zamówienie powyżej 209 tyś. euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Prowadzenie gospodarki smarowniczej na urządzeniach zainstalowanych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/30/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, technologicznej, sanitarnej wraz z wywozem i zagospodarowaniem ścieków przemysłowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/28/17
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 30 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadu powstającego w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 12 miesięcy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/20/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 6 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Budowa instalacji wstępnego separatora metali żelaznych nad pierwszym taśmociągiem instalacji waloryzacji żużla

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/18/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 30 października 2017  12:00
wynik postępowania: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Usługę wywozu odpadów na rzecz Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/13/17
wartość: zamówienie powyżej 209 tyś. euro
termin składania ofert: 16 października 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy i ich rodzin lub partnerów

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/16/17
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 9 października 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Modernizację stacji wody DEMI poprzez dostawienie modułu EDI mająca na celu poprawę jakości wody

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/14/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 25 września 2017  12:00
wynik postępowania: informacji w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Obsługę prawną Spółki - ogłoszenie dotyczące usług społecznych wymienionych w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: na podstawie art. 138o z dnia 29 stycznia 2004 r.
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/USO/1/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 1 września 2017  12:00
wynik postępowania: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów zielonych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/12/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Usługa przyjęcia i unieszkodliwienia ścieków z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ,,ProNatura” Sp. z o. o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/WR/1/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 20 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: wynik postępowania w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/9/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

„Dostawę opon do pojazdów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/7/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2017  12:00
wynik postępowania: wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Wykonanie rurociągów parowych i wodnych dla dwóch linii termicznego przekształcania odpadów, na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego, dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/6/17
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 10 maja 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej automatycznej, hydraulicznej prasy kanałowej, perforatora butelek pet i nowego przenośnika łańcuchowego wraz z dostawami i robotami towarzyszącymi dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/5/17
wartość: powyżej 209 tys. euro
termin składania ofert: 9 maja 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 5 Bydgosko-Toruńskim

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/4/17
wartość: powyżej 209 tys. euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/2/17
wartość: zamówienie powyżej 209 tyś. euro
termin składania ofert: 17 lutego 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »