Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Prowadzenie prac czyszczeniowych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/30/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 29 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego autocysternami do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/23/18
wartość: Powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 21 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/25/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 5 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 24 miesięcy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/22/18
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 17 października 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie prac ślusarsko-spawalniczych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/24/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 20 września 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/WR/3/18
wartość: Poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa worków BIG BAG z homologacją ADR dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/20/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadu powstającego w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ZTPOK.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/WR/2/18
wartość: Poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim województwa kujawsko-pomorskiego w okresie przedłużonego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego postoju przeglądowo-remontowego instalacji

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/16/18
wartość: Poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim województwa kujawsko-pomorskiego w okresie postoju przeglądowo-remontowego instalacji Zamawiającego

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/14/18
wartość: Poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 16 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny 3 szt. samochodów z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/10/18
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 11 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Ochronę mienia - obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/12/18
wartość: Poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 8 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/7/18
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 22 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę części zamiennych do suwnic pomostowych produkcji Bonfanti s.r.I

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura SEK/NO/1/18
wartość: Podprogowe zamówienie sektorowe
termin składania ofert: 21 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadu powstającego w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: MKUO ProNatura/WR/01/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  11:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/08/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 28 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę – leasing operacyjny 2 samochodów typu śmieciarka dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/3/18
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 22 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/05/18
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 5 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę wodorotlenku sodowego 30% (luz) do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/06/18
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 5 lutego 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów segregowanych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/02/18
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »