Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny 2 samochodów typu śmieciarka dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/55/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy - drugi etap modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/49/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego autocysternami do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/44/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/51/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów o kodzie 20 01 32

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/52/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 26 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/56/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 21 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Prowadzenie prac czyszczeniowych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/43/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 13 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ramach instalacji komunalnej wilości maksymalnej 2 500 Mg

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/45/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów segregowanych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/41/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 5 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę wody amoniakalnej 25% do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/42/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 24 października 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Usługi doradcze dotyczące działalności Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wBydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/28/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 22 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku w Zakładzie Gospodarki Odpadami MKUO ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/40/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 11 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Rozbudowę kontenerowego obiektu socjalnego dla Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/35/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 2 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa samochodu typu śmieciarka dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/37/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 30 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/36/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 27 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy i ich rodzin lub partnerów

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/31/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 18 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny samochodu z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/33/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 13 września 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Przegląd i naprawa przegrzewaczy pary w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/32/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 6 września 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Budowa windy osobowej wraz z konstrukcją nośną w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/29/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Przegląd i naprawa wymurówki w kotłach nr 1 i 2 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/26/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik w treści ogłoszenia 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 42) starsze przetargi »