Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 12 miesięcy - MKUO ProNatura ZP/NO/25/17

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/25/17
wartość: powyżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę wózka widłowego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/29/17
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę części zamiennych do szaf zasilających silniki elektryczne do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/31/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu utrzymywania poduszki azotowej w silosie węgla aktywnego, zabezpieczającego przed wybuchem

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/32/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę części zamiennych do szaf zasilających silniki elektryczne do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/27/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 13 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Prowadzenie gospodarki smarowniczej na urządzeniach zainstalowanych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/26/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 13 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa wózka widłowego z zasilaniem gazowym dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/22/17
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 13 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę wózka widłowego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/21/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 3 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, technologicznej, sanitarnej wraz z wywozem i zagospodarowaniem ścieków przemysłowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/19/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 3 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów po procesowych z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/11/17
wartość: zamówienie powyżej 209 tyś. euro
termin składania ofert: 20 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu utrzymywania poduszki azotowej w silosie węgla aktywnego, zabezpieczającego przed wybuchem

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/17/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 16 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: informacja w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa wózka widłowego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/15/17
wartość: poniżej 209 tys. Euro
termin składania ofert: 13 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która podlega odrzuceniu. Wykonawca nie zastosował się do zapisów SIWZ w zakresie: złożenia oferty na drukach przygotowanych przez Zamawiającego, cena oferty podana została w innej walucie niż PLN oraz nie wniesiono wadium. W związku z powyższym nie jest możliwe dokonanie przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie art. 93 ust. 1 PZP, a tym samym postępowanie należy unieważnić. 

zamówienie na:

„Usługę przyjęcia i unieszkodliwienia ścieków z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ,,ProNatura” Sp. z o. o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28.”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/10/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Wobec niezłożenia ofert, nie jest możliwe dokonanie przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie art. 93 ust. 1 PZP, a tym samym postępowanie należy unieważnić. 

zamówienie na:

Usługa przyjęcia i unieszkodliwienia ścieków z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ,,ProNatura” Sp. z o. o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/8/17
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Wobec niezłożenia ofert, nie jest możliwe dokonanie przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie art. 93 ust. 1 PZP, a tym samym postępowanie należy unieważnić. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)