Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim województwa kujawsko-pomorskiego w związku z wymianą w z modernizacją systemu odżużlania kotłów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/27/18
wartość: Powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Prowadzenie prac czyszczeniowych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/26/18
wartość: Poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 9 listopada 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie prac ślusarsko-spawalniczych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/21/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 24 miesięcy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/18/18
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie prac ślusarsko-spawalniczych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/19/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 24 miesięcy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/15/18
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 11 lipca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/17/18
wartość: Poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/14/18
wartość: Poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 28 maja 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 24 miesięcy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/11/18
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 10 maja 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawę wózka widłowego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/9/18
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 13 kwietnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu utrzymywania poduszki azotowej w silosie węgla aktywnego, zabezpieczającego przed wybuchem.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/04/18
wartość: zamówienie poniżej 209 tys euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania w treści ogłoszenia 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)