Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/47/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, technologicznej, sanitarnej wraz z wywozem i zagospodarowaniem ścieków przemysłowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/48/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/46/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 27 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Dostawa podnośnika koszowego przegubowego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/50/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 25 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny 3 ładowarek dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/34/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 22 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/39/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 18 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/38/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 24 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/30/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 16 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku w Zakładzie Gospodarki Odpadami MKUO ProNatura Sp. z o.o.”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/27/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 16 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/24/19
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 6 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny samochodu z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/23/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Przegląd i naprawa przegrzewaczy pary w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/25/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

zamówienie na:

Budowa windy osobowej wraz z konstrukcją nośną w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK)

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/19/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku w Zakładzie Gospodarki Odpadami MKUO ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/22/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/16/19
wartość: powyżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 8 lipca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia. 

zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny samochodu z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/17/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Usługa przyjęcia i unieszkodliwienia ścieków z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/15/19
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 10 maja 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim województwa kujawsko-pomorskiego w ilości 15.000 Mg w okresie do 31.12.2019.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/10/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Dostawa wapna do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/6/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 8 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)