Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości maksymalnej 25 000 Mg

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/65/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny zaoferowanej przez tego Wykonawcę 

zamówienie na:

Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 lub odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości maksymalnej 25 000 Mg

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/63/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 26 listopada 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny zaoferowanej przez tego Wykonawcę 

zamówienie na:

Dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/46/20
wartość: poniżej 214 tyś euro
termin składania ofert: 4 listopada 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z informacją 

zamówienie na:

Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 lub odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości maksymalnej 25 000 Mg

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/48/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 19 października 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści unieważnienia 

zamówienie na:

Usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku w Zakładzie Gospodarki Odpadami MKUO ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/42/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 15 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: zgodnie z załączonym zawiadomieniem  

zamówienie na:

Obsługa techniczna sprzętu i urządzeń firmy Atlas Copco użytkowanych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/41/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 11 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Usługa poligraficzna - wydruk i dostawa naklejek samoprzylepnych do pojemników na odpady dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/33/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: zgodnie z treścią zawiadomienia 

zamówienie na:

Obsługa techniczna sprzętu i urządzeń firmy Atlas Copco użytkowanych na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/38/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do zaworów regulacyjnych i zasuw dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/34/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 24 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: w treści zawiadomienia  

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do zaworów regulacyjnych i zasuw dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/30/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 9 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania w załączeniu 

zamówienie na:

Przegląd i naprawa powłoki INCONEL na rurach ekranowych kotłów nr 1 i 2 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/22/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniono zgodnie z treścią informacji o unieważnieniu  

zamówienie na:

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, technologicznej, sanitarnej wraz z wywozem i zagospodarowaniem ścieków przemysłowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/18/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 31 marca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Przegląd i naprawa powłoki INCONEL na rurach ekranowych kotłów nr 1 i 2 na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/14/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 23 marca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp 

zamówienie na:

Przegląd i naprawa przegrzewaczy pary w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz wymiana przegrzewaczy SH2 w kotłach

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/13/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 3 marca 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 lub odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12 w łącznej ilości maksymalnej 15 000 Mg

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/12/20
wartość: powyżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 28 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Dostawa samochodu typu bramowiec dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/4/20
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej, technologicznej, sanitarnej wraz z wywozem i zagospodarowaniem ścieków przemysłowych z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/2/20
wartość: poniżej 221 tys. Euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści informacji 

zamówienie na:

Dostawa – leasing operacyjny rozrywarki do worków dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/58/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 10 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści zawiadomienia 

zamówienie na:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ramach instalacji zastępczej

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/54/19
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik w treści ogłoszenia 

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)