Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/8/21
wartość: poniżej 214 tys. Euro
termin składania ofert: 23 lutego 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Dostawę wodorotlenku sodowego 30% (luz) do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/58/20
wartość: poniżej 214 tys. euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Treść w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)