Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1122)

Data: 2020-09-21 07:42:59
Autor: Joanna Załoga

przetarg nieogranioczny

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-09-18 09:34:02
Autor: Kinga Olejnik-Kokot

przetarg nieograniczony

unieważnienie postępowania


Data: 2020-09-16 07:21:20
Autor: Kinga Olejnik-Kokot

przetarg nieograniczony

informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-09-16 07:16:29
Autor: Kinga Olejnik-Kokot

przetarg nieograniczony

informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-09-11 14:07:25
Autor: Kinga Olejnik-Kokot

Statut

Aktualizacja - dodano tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki z dn. 24.08.2020 r.


Data: 2020-09-10 08:45:03
Autor: Piotr Kurek

przetarg nieograniczony

unieważnienie postępowania


Data: 2020-09-08 10:26:07
Autor: Kinga Olejnik-Kokot

przetarg nieograniczony

informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-09-07 09:54:59
Autor: Kinga Olejnik-Kokot

Data: 2020-09-02 14:47:55
Autor: Patrycja Lingo

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


Data: 2020-09-01 14:04:22
Autor: Patrycja Lingo

przetarg nieograniczony

usunięcie dok. nr 10 - zawiadomienia o odrzuceniu oferty


Data: 2020-09-01 13:59:26
Autor: Patrycja Lingo

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


Data: 2020-09-01 13:52:07
Autor: Patrycja Lingo

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data: 2020-08-25 14:22:29
Autor: Patrycja Lingo

Data: 2020-08-19 15:45:22
Autor: Patrycja Lingo

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data: 2020-08-19 15:13:05
Autor: Patrycja Lingo

przetarg nieograniczony

wynik postępowania


Data: 2020-08-18 13:55:11
Autor: Kinga Olejnik-Kokot

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-08-17 14:28:11
Autor: Patrycja Lingo

przetarg nieogranioczny

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-08-17 13:41:20
Autor: Patrycja Lingo

przetarg nieogranioczny

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data: 2020-08-14 12:52:30
Autor: Patrycja Lingo

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


Data: 2020-08-14 12:49:40
Autor: Patrycja Lingo
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1122)