Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

Majątek Spółki
rejestr zmian informacji

Aktualizacja - dodanie danych "Aktywa i pasywa Spółki, stan na dzień 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r."
Data: 2020-04-28 12:11:39
Autor: Maciej Federowicz
Aktualizacja - dodanie danych "Aktywa i pasywa Spółki, stan na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r."
Data: 2019-04-01 12:20:12
Autor: Maciej Federowicz
Aktualizacja
Data: 2018-04-19 11:07:27
Autor: Maciej Federowicz
Aktualizacja
Data: 2018-04-19 11:06:07
Autor: Maciej Federowicz
Aktualizacja
Data: 2018-02-06 13:52:03
Autor: Maciej Federowicz
Aktualizacja
Data: 2018-02-06 13:49:46
Autor: Maciej Federowicz
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »