Podjęte uchwały

Podjęte uchwały

Uchwała nr 6/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 r.

W sprawie: sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 rokuZgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:Postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. w [...]

Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2019 r.

W sprawie: sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.   Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:   Postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok [...]

Uchwała nr 13/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2018 r.

W sprawie: sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:Postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony z dnia 31 grudnia 2017 [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura Sp. z o.o. z dnia 16 maja 2017 r.

Uchwałą nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16.05.2017 r. postanawia się dokonać podziału zysku Spółki za rok [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwałą nr 10/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17.05.2016 r. postanawia się dokonać podziału zysku Spółki za rok [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwałą nr 6/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 23.04.2015 r. postanawia się dokonać podziału zysku Spółki za rok [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 czerwca 2014 r.

Uchwałą nr 11/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2014 r. postanawia się dokonać pokrycia straty Spółki za rok [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2013r.

Uchwałą nr 6/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2013r. postanawia się dokonać podziału zysku netto spółki z lat [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2013 r.

Uchwałą nr 5/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2013 r. postanawia się dokonać pokrycia straty Spółki za rok [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwałą nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2012 r. postanawia się dokonać podziału zysku Spółki za rok [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 czerwca 2011 r.

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2011 r. dokonano podziału zysku za rok obrotowy 2010 w kwocie 3.044.827, 71 [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 kwietnia 2010r.

Uchwałą nr 7/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2010 roku postanawia się zysk netto Spółki w wysokości [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Uchwałą nr 8/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2010 r. postanawia się całość niepodzielonego zysku netto [...]

Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwałą nr 4/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009r. postanawia się zysk netto w wysokości 801.206,58 zł [...]

metryczka