Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MKUO ProNatura Sp. z o.o. z dnia 16 maja 2017 r.

Uchwałą nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16.05.2017 r. postanawia się dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony z dnia 31.12.2016 r. w wysokości 13.535.148,97 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób

1) część wynoszącą 450 171,90 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczona zostanie na dywidendę tj. 7,65 zł za każdy udział.

2) pozostałą część wyniku tj. 13 084 977,07 zł (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedem groszy) zostanie wyłączona z podziału zysku i przeznaczona na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (16 maja 2017)
Opublikował: Maciej Federowicz (23 stycznia 2018, 12:35:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425