Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Uchwałą nr 8/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2010 r. postanawia się całość niepodzielonego zysku netto Spółki z lat ubiegłych w wysokości 2.710.475,00 zł, wyłączyć od podziału, przeznaczając na kapitał rezerwowy Spółki.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (30 kwietnia 2010)
Opublikował: Maciej Federowicz (29 stycznia 2015, 13:21:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306