Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 czerwca 2011 r.

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2011 r. dokonano podziału zysku za rok obrotowy 2010 w kwocie 3.044.827, 71 zł w ten sposób, że:

1) kwotę 2.493.226,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla wspólnika (Miasto Bydgoszcz)

2) kwotę 551.601,71 zł wyłączono od podziału i przeznaczono na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (17 czerwca 2011)
Opublikował: Maciej Federowicz (29 stycznia 2015, 13:32:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296