Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwałą nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2012 r. postanawia się dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 r. w kwocie 165.861,90 zł w ten sposób, że wyłącza się zysk od podziału i przeznacza na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (19 czerwca 2012)
Opublikował: Maciej Federowicz (29 stycznia 2015, 13:38:21)

Ostatnia zmiana: Maciej Federowicz (29 stycznia 2015, 13:38:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 355