Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2013r.

Uchwałą nr 6/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2013r. postanawia się dokonać podziału zysku netto spółki z lat 2008-2011 w kwocie 3.470.243,58 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote, pięćdziesiąt osiem groszy) w ten sposób, żę wyłącza się zysk w całości od podziału i przeznacza na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (25 czerwca 2013)
Opublikował: Maciej Federowicz (30 stycznia 2015, 08:07:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312