Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 czerwca 2014 r.

Uchwałą nr 11/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2014 r. postanawia się dokonać pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. w wysokości 236.076,24 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych, dwadzieścia cztery grosze), z kapitału rezerwowego Spółki.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (3 czerwca 2014)
Opublikował: Maciej Federowicz (30 stycznia 2015, 12:44:52)

Ostatnia zmiana: Maciej Federowicz (30 stycznia 2015, 12:44:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 346