Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwałą nr 6/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 23.04.2015 r. postanawia się dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 7.214.104,84 zł (słownie: siedem milionów dwieście czternaście tysięcy sto cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze), przeznaczając go na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Maciej Federowicz (1 czerwca 2015, 08:31:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362