Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwałą nr 10/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17.05.2016 r. postanawia się dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony z dnia 31.12.2015 r. w wysokości 4.951.001,71 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy jeden złoty i siedemdziesiąt jeden groszy). Zysk podzielony zostanie w następujący sposób:

1) kwotę 900 343,80 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla wspólnika (Miasto Bydgoszcz)

2) kwotę 4 050 657,91 zł wyłączono z podziału zysku i przeznaczono na kapitał rezerwowy.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (17 maja 2016)
Opublikował: Piotr Kurek (17 czerwca 2016, 10:57:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438