Schemat organizacyjny Spółki

Pion Ogólny, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu obejmuje następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska samodzielne: 
- Główny Księgowy – Dział Księgowości, 
- Biuro Zarządu i Spraw Pracowniczych, 
- Kontroler finansowy, 
- Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej, 
- Stanowisko ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
- Radca prawny, 
- Zespół ds. ochrony środowiska i sprawozdawczości,
- Zespół ds. bhp i ppoż., 
- Zespół IT. 
  
Zakład Gospodarki Odpadami, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:
- Zespół ds. zamówień i handlu,
- Dział Logistyki, 
- Dział Oczyszczania, 
- Dział Eksploatacji Składowisk, 
- Stacja Segregacji Odpadów, 
- Stacja Przeładunkowa Odpadów,
- Dział Spedycji i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
- Jednostka Realizująca Projekt.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, podległy bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu, obejmuje następujące komórki organizacyjne:
- Dział Produkcji, 
- Dział Utrzymania Ruchu, 
- Zespół ds. zaopatrzenia i magazynu.

metryczka


Wytworzył: Prezes Zarządu (27 lutego 2019)
Opublikował: Piotr Kurek (17 czerwca 2016, 09:33:35)

Ostatnia zmiana: Maciej Federowicz (3 lutego 2020, 10:23:57)
Zmieniono: Aktualizacja - wprowadzenie nowego schematu organizacyjnego przyjętego uchwałą Zarządu podjętą dnia 29.01.2020 r., schemat jak i regulamin organizacyjny weszły w życie z dniem 1.02.2020 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3386