Zgromadzenie Wspólników

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:

1. tworzenia, utrzymywania i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw,
2. przystąpienia do Spółki nowego udziałowca,
3. zwrotu dopłat,
4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów,
5. zmiany aktu założycielskiego,
6. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego o wartości przewyższającej kwotę 500.000 złotych,
7. zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,
8. udzielania pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonywania zobowiązania pieniężnego o wartości przewyższającej 500.000 złotych,
9. nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w tym nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą ¼ wysokości kapitału zakładowego, nie niższą niż 50.000 złotych, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
10. regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
11. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
12. zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
13. przyznawania na wniosek Rady Nadzorczej nagrody rocznej członkom Zarządu,
14. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
15. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
16. sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
17. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
18.
rocznych i wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych Spółki.

Wytworzył: Dorota Szargało Rydzewska (24 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Szargało Rydzewska (24 stycznia 2008, 20:46:03)

Ostatnia zmiana: Maciej Federowicz (17 czerwca 2016, 09:39:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 700

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij