Akty publiczno prawne

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działa przede wszystkim w oparciu o Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, ustawę prawo zamówień oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Na szczególną uwagę wśród nich zasługują: 
  • Ustawa  z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.). 
  • Ustawa z dnia 13-09-1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 
  • Ustawa z dnia 27-04- 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Dorota Szargało Rydzewska (20 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Szargało Rydzewska (20 stycznia 2008, 22:35:40)

Ostatnia zmiana: Piotr Kurek (22 lutego 2019, 14:02:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2022