W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Międzygminny Kompleks

Unieszkodliwiania Odpadów

ProNatura Sp. z o. o.

 

ul. Ernsta Petersona 22

85-862 Bydgoszcz

 

Biuro Obsługi Klienta 
ul. Wojska Polskiego 48 
85-825 Bydgoszcz 
Infolinia: 52 522 22 88
e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl


NIP: 953 255 97 41
REGON: 340378577
KRS: 0000296965 
nr BDO: 000010322   
Strona internetowa:
www.pronatura.bydgoszcz.pl   

Rzecznik prasowy

tel. 52 506 59 37
p.kurek@pronatura.bydgoszcz.pl

Rada Nadzorcza

Maria Wasiak - przewodnicząca
Krzysztof Ogrodowicz 
Adam Kaliski  


Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:


1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
2) wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,
3) udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
4) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
5) Regulaminu Zarządu Spółki.


Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:


6) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki,
7) badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, wyrażone w formie pisemnego sprawozdania,
8) analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty w formie pisemnego sprawozdania, 
9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,
10) pozostałych spraw i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
11) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
12) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
13) nawiązywanie i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, 
14) uchwalanie kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, 
15) ustalanie wysokości wynagrodzenia dodatkowego za dany rok obrotowy oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o jego przyznanie,
16) wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzaniem prawem o wartości przewyższającej kwotę 100.000 zł do 1.000.000 zł dotyczących usług doradczo-eksperckich.

Powiadom znajomego