W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Międzygminny Kompleks

Unieszkodliwiania Odpadów

ProNatura Sp. z o. o.

 

ul. Ernsta Petersona 22

85-862 Bydgoszcz

 

Biuro Obsługi Klienta 
ul. Wojska Polskiego 48 
85-825 Bydgoszcz 
Infolinia: 52 522 22 88
e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl


NIP: 953 255 97 41
REGON: 340378577
KRS: 0000296965 
nr BDO: 000010322   
Strona internetowa:
www.pronatura.bydgoszcz.pl   

Rzecznik prasowy
e-mail: p.kurek@pronatura.bydgoszcz.pl

Działalność Spółki

Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod której nazwą Spółka działa:
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296965, kapitał zakładowy 29.997.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana aktem notarialnym (Rep. A nr 9553/2007 z późn. zm.) przez Prezydenta Bydgoszczy, w dniu 7 listopada 2007 r. na podstawie uchwały nr XX/257/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 r. w sprawie utworzenia spółki pod firmą Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy i objęcia udziałów. Zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego, Spółka została powołana do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska, jako samodzielny podmiot prawa handlowego.

W dniu 26 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwałę zmieniającą Akt Założycielski Spółki, w przedmiocie zmiany nazwy firmy, która otrzymała brzmienie: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz ochrona środowiska.

Podstawowym zadaniem Spółki jest przetwarzanie odpadów komunalnych, utrzymywanie i eksploatacja instalacji do odzysku i unieszkodliwianie odpadów.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
 • produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),
 • wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
 • przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
 • handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
 • wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 • działalność związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
 • pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 • demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • reklama (PKD 73.1), 
 • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

 

Powiadom znajomego